Päijät-Hämeen Viljaklusteri

Vuonna 2003 perustettu Päijät-Hämeen Viljaklusteri edistää klusterin yritysten ja viljelijäjäsenten alueellista verkottumista, tukee viljaa jalostavien yritysten yhteistyötä sekä kohottaa elintarvikealan profiilia.

Viljaklusterissa on mukana maakunnan koko arvoketju viljan viljelijöistä teollisuuteen ja vähittäiskauppaan. Klusterin ytimen muodostavat seuraavat aktiivisesti toiminnan kehittämisessä mukana olevat yritykset.

Klusteri on jaettu kahteen ketjuun, leipä- sekä olut- ja juomaketjuun, joissa viljan jyvät jalostetaan teollisuuden, kaupan ja anniskelutoiminnan kautta kuluttajalle tai jatkojalostukseen.

Olut- ja juomaketjuun kuuluu noin 450 Päijät-Hämeen maakunnan ohranviljelijää ja ketju työllistää yli 1 000 henkilöä. Leipäketjuun kuuluu noin 500 rukiin, ohran, kauran ja vehnän viljelijää, ja tarjoaa toimeentulon ja työtä lähes 1200 henkilölle.

Klusterissa on lisäksi kolme eri toimikuntaa: Biosivujae- ja Imago- ja matkailutoimikunnat sekä Viljaklubi. Niissä kehitetään kussakin nimensä mukaisia kokonaisuuksia, lähtökohtina klusteritoimijoiden yhteiset tarpeet ja vilja-alan kehittäminen.

Leipäketju
Olut- ja juomaketju
Biosivujaetoimikunta
Imago- ja matkailutoimikunta
Viljaklubi