Oppilaitosyhteistyö

 
 
 
 
 
 
 
Viljaklusterin yritykset tarvitsevat jatkuvasti uutta työvoimaa. Henkilöstön ammatillinen- ja täydentävä koulutus on kokonaisuus, mikä edellyttää yhteistyötä ja vuoropuhelua alueen oppilaitosten kanssa.

Yhteistyö oppilaitosten kanssa tukee myös viljaklusterin tutkimus- ja kehittämistyötä.

Viljaklusteri tekee yhteistyötä etenkin seuraavien  oppilaitosten kanssa: