Biosivujaetoimikunta

Biosivujaetoimikunta on keskittynyt selvittämään mahdollisuuksia viljaklusteriin kuuluvien yritysten toiminnasta syntyvien sivujakeiden hyötykäytön tehostamiseen.

Tutkimuksia ja selvityksiä on teetetty siitä, miten prosesseissa syntyviä sivuvirtoja voitaisiin hyödyntää, ja siten minimoida kaatopaikalle menevien jakeiden määrää. Käynnissä on myös selvitys biosivujakeen hyödyntämisestä biopolttoaineeksi. 

Biosivujaetoimikunta tekee tiivistä yhteistyötä tutkimuslaitosten, kuten esimerkiksi VTT:n, kanssa.

 

Biosivujaetoimikunnan jäsenet 2019

 
  • Puheenjohtaja Sami Pohjanen, Hartwall
  • Tero Hirvi, Fazer Mylly
  • Timo Kuorehjärvi, Teerenpeli
  • Pekka Mäki-Reinikka, Fazer Mylly
  • Veli-Matti Tuokkuri, Viking Malt
  • Jukka Selin, Lahden Seudun Kehitys LADEC Oy
  • Jari Eskola, Lahden Seudun Kehitys LADEC Oy