Päijät-Hämeen Viljaklusterin strategia

Toiminta-ajatus

 
 

Edistää seudun viljaketjun toimijoiden yhteistyötä, luoda niille hyvät alueelliset toimintaedellytykset nyt ja tulevaisuudessa sekä edistää vilja-alan arvostusta.

Visio

Viljaklusteri on kansainvälisesti tunnettu, hyvinvoiva ja innovatiivinen vilja-alan yrityskeskittymä Päijät-Hämeessä. Viljaklusterin yritykset ovat taloudellisesti menestyviä ja houkuttelevia yhteistyökumppaneita niin viljelijöille, asiakkaille kuin työntekijöille.

Arvot

 • Avoin ja kehittyvä yhteinen innovaatioympäristö.

Toiminnan painopisteet

  • Laadukkaan ja turvallisen paikallisen raaka-aineen saannin varmistaminen.
  • Osaavan työvoiman saannin varmistaminen.
  • Klusterin mittakaavaedun hyödyntäminen markkinoinnissa sekä energia-, vesi- ja sivuvirta-asioissa.
  • Eri kokoisten yritysten toimintamallien ja -tapojen yhdistäminen ainutlaatuisen innovaatioympäristön luomiseksi.

Tavoitteet

 • Klusteritoiminnassa mukana olevien yritysten määrän lisääminen.
 • Viljatutkimus- ja osaamiskeskittymän synnyttäminen Päijät-Hämeeseen.
 • Alan jalostusarvon nostaminen yhteisillä innovaatioilla.
 • Lahti Suomen olutpääkaupungiksi ja Päijät-Häme Suomen olutmaakunnaksi.

Resurssit

Henkilöt

 • Resurssit pääsääntöisesti yrityksissä. Ladec varaa resursseja johtoryhmätoimintaan ja käytännön asioiden hoitoon
 • Ladecin rooli ratkaiseva / panos sieltä, yrityksiltä oto. panoksia
 • Viljelijäyhteistyössä viljaklubi keskeinen.

 Rahoitus

 • Yritykset ja Ladec hoitavat omalta osaltaan. Päätetyistä projekteista sovitaan tapauskohtaisesti ja niihin hankitaan rahoitus monipuolisesti eri lähteistä.
 • Yritysvetoisena, tärkeää taustatukea Ladecilta.
 • Julkisen rahoituksen hyödyntäminen (EAKR, Tekes, EU-puiteohjelma)
 • Kehitysorganisaatioiden hyödyntäminen