Viljelijät osana Päijät-Hämeen Viljaklusteria 

 

Päijät-Hämeen Viljaklusterin tavoitteena on lisätä alueella avointa keskustelua ja yhteistyötä niin viljelijöiden kun jalostajienkin keskuudessa.

Viljelijät ovat klusterin yksi merkittävimmistä toimijoista, jotka tuotteillaan mahdollistavat alueen viljaa jalostavan teollisuuden toiminnan. Viljelijöiden mukanaolo klusterissa on ensiarvoisen tärkeää vuoropuhelun ja yhteisten tavoitteiden selkiyttämiseksi.

Keskustelu- ja yhteistyöfoorumina toimii etenkin klusterin sisällä toimiva Viljaklubi, jonka jäseninä on alueen viljelijöitä, MTK-Häme sekä viljateollisuuden edustajia.  

Viljaklusteri järjestää säännöllisesti erityisesti viljelijöille suunnattuja avoimia tilaisuuksia. Tilaisuuksissa on mahdollisuus tavata alueen muita viljelijöitä ja teollisuuden edustajia sekä saada ajankohtaista tietoa viljan viljelystä ja jalostajien näkemyksistä.