Viljatietoa

Viljelyoppaita

Vilja-alan yhteistyöryhmän sivuilta löydät oppaita niin myllyvehnän, rukiin, mallasohran kuin suurimokaurankin viljelyyn: www.vyr.fi


Puitavien peltokasvien hyvät tuotanto- ja varastointitavat

VYR:n laatima Puitavien peltokasvien hyvät tuotanto- ja varastointitavat -ohjeisto on laadittu vastaamaan markkinoiden ja lainsäädännön asettamiin raaka-aineiden teknisiin ja hygieenisiin laatuvaatimuksiin.

Oppaan löydät: http://www.vyr.fi/fin/viljelytietoa/tuotanto-ja-varastointi/


Viljan laatu

Viljan hygieeninen laatu on tullut yhä tärkeämmäksi viljan laadun mittariksi. EU on määrittänyt homemyrkyille eli toksiineille raja-arvot eli maksimipitoisuudet, joita elintarvikkeiksi käytettävässä viljassa saa esiintyä. Seurantatutkimus on osoittanut, että suomalaisessa viljassa toksiineja esiintyy hyvin harvoin. Homeet voivat kuitenkin aiheuttaa muitakin ongelmia. Lisätietoa toksiineista ja viljelyteknisiä keinoja niiden välttämiseksi löytyy Eviran ja VYR:n sivuilta.

Viljan laatua satovuosittain voit seurata myös Eviran viljasadon laatuseuranta-sivuilta:
https://www.evira.fi/kasvit/viljely-ja-tuotanto/viljan-laatu/viljasadon-laatuseuranta/


Tietoa rukiista: http://www.proruis.fi/

Tietoa kaurasta: http://www.kaurayhdistys.fi/finoats/www/fi/